Sicista Arenduskeskus
looduse uurimine, õppimine ja õpetamine Eestis ja Euroopas

Loodusuuringud, loodusmatkad ja nõustamine Eestis ja Euroopas


Teemad

Vabaltelavad loomaliigid ja nende eluviis.

Kaitset vajavad loomaliigid ja nende elupaigad.

Loomastiku kaitseks vajalikud abinõud.

Loomastiku uuringud kaitsealadel ja mujal.

Fauna inventuur valitud paikades (kahepaiksed, roomajad, pisiimetajad jt).

Nahkhiirte süvendatud uurimine Eestis ja mujal Euroopas.

Nõustamine inimtegevuste puhul looduses (sh e-meedia abil).

Loodusväärtuste õppimine kodu- ja välismaal.

Loomaliikide õppimine ja määramine.

Loengud, ettekanded, õpingud looduses.

Loodusmatkade kavandamine ja juhendamine.

Loodusfotograafia, loomafotod looduses ja mujal.

Transpordi, majutuse ja loodusmatkade korraldamine ning huviliste juhendamine Euroopa lõunamaades (Kanaari saared jm).

Koostöö ja projektide kavandamine loodusega seotud valdkondades.

Algatus „Inimene, looduse sõber“ jm loodusesõbralikud mõtted, arutelud ja tegevused.

Koiduvalgus – uus erakond Eestis ja Euroopas