Sicista Arenduskeskus
looduse uurimine, õppimine ja õpetamine Eestis ja Euroopas


Kaitsealused loomad (nahkhiired jt) Haapsalu piirkonnas
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt nr 2040Grundtvig LENA 2012-2014
Euroopa elukestva õppe programmi projekt


Nahkhiirte raamatud
Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt nr 4161

Masing, M. 2015. Eesti nahkhiired. Sicista Arenduskeskus, Haapsalu ja Tartu, 116 lk.

Raamatu tutvustaja ja levitaja: Sicista Arenduskeskus

 
Masing, M. 2015. Bats of Estonia and adjacent regions. Sicista Development Centre, Haapsalu and Tartu, 116 pp. 

Advertiser and distributor of this book: Sicista Development Centre

Nahkhiired ja nende elupaigad Ülemiste järve piirkonna metsades 2016. a suvel

(Nahkhiirte uuring Tallinnas, Ülemiste terviseradade planeeringualal juulist septembrini 2016)