Sicista Arenduskeskus
looduse uurimine, õppimine ja õpetamine Eestis ja Euroopas

Põhikiri

Ühingu eesmärk on demokraatliku avatud ühiskonna kujundamine, inimeste silmaringi laiendamine ja nende tegutsemisvõimaluste avardamine, rahvakultuuri, kunstide ja loodusteaduste viljelemine ning loodushariduse ja looduskaitse edendamine Eestis.

Arengukava 2011-2015

Majandusaasta aruanne 2011

Majandusaasta aruanne 2012

Majandusaasta aruanne 2013