Sicista Arenduskeskus
looduse uurimine, õppimine ja õpetamine Eestis ja Euroopas

 

Sicista Arenduskeskus, alates 1998

Eestikeelsete Imetajanimede Komisjon (EIK)  

Pisiimetajad

Loomastiku Seirekeskus

Muraste klint – koht, kus tundma õppida Põhja-Eesti klinti, Eesti loodusväärtust nr 1  

LENA-Eesti koduleht

Bats in Towns – a website to promote bat surveys and bat monitoring in towns


Loomastiku alased õpingud, uuringud ja nõustamine

Täpsemalt: Väikeloomade ja nende elupaikade tundmaõppimine Eestis ja Euroopas.

Peamised tegevused, mida pakub Sicista Arenduskeskus praegu:

1) ettekanded, loodusmatkad, juhendamised;

2) kaitsealuse loomastiku inventuurid elupaikades;

3) kaitsealuse loomastiku ja elupaikade seire valitud kohtades;

4) elupaikade väärtuse määramine lähtudes loomastiku vajadustest;

5) kaitsealuse loomastiku uuringud planeeringute jm inimtegevustega seoses;

6) õppematerjalide koostamine ja välja andmine loomastiku ja elupaikade teemal;

7) huviliste nõustamine.


Väikeloomad on: looduses vabalt elavad kahepaiksed, roomajad, linnud, mittelendavad pisiimetajad, nahkhiired, suured maismaalimused jt.

Nende loomade teemal saab tellida ettekandeid, juhendamist ja õppematku nii Eestis kui ka piiri taga.

Huvi korral palun võtke ühendust -->


Matti Masing, Euroopa boreaalse fauna ekspert aastast 1987

E-post: matti@ut.ee

Telefon: +372 52 57 311 (tavaliselt alates kell 15, ööloomade õhtuse virgumise aeg)